Diamond.cz

Jak a kam investovat


Na tuto klíčovou otázku existuje celá řada odpovědí. Mnoho investičních poradců vyzkoušelo přesvědčit své klienty o jejich pravdě a mnoho si jich při tom vylámalo zuby. Důvod je prostý, na rozhodnutí kam investovat se podílí nejen rozum, ale také emoce. Každá dobrá investice má racionální základ a je také ovlivněna osobností investora.

Varianty zhodnocování vašeho jmění mají svá pro a proti a záleží pouze na investorovi, o jaké zúročení se rozhodne usilovat a jaké riziko je ochoten podstoupit. Žádná zázračná investice neexistuje a tak si investor může pouze vybrat pouze z jeho pohledu nejvhodnější poměr možnosti úspěchu ku možnosti neúspěchu.

Varianty zhodnocení jmění a jejich rizika
Investice Zhodnocení Informace
Akcie dle schopností 20% p.a. U každého investování platí, že čím vyšší je potenciální výnos, tím vyšší je riziko ztráty. Proto je důležitým parametrem likvidita investic. Platí, že nejsnazší cesta k prodělku je neustále měnit strategii a nedržet se předem jasně definovaných cílů.
Diamanty a zlato 3 – 10% p.a. Rizika jsou minimální – i v dobách krizí jsou diamanty a zlato považovány za jistou investici. Zlato představuje hlavně jistotu, která může jiným finančním investicím chybět.
Osobní rozvoj neocenitelné Jediná investice, která nikdy neztratí na své ceně. Investovat do osobního rozvoje a pracovat na něm, je to nejlepší, co můžete udělat.
Komodity 20% p.a. (možné až 100%) Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Komodity obecně jsou v poslední době velmi žádaným artiklem mezi investory. Nejvíce se samozřejmě mluví o drahých kovech, ale pozadu nezaostávají ani zemědělské plodiny, nebo také ropa.
Nákup internetových projektů dle schopností Firmy investují do internetových projektů povětšinou tematicky spojených s jejich činností, a to především pro zvýšení povědomí o značce. Přínosy pak vyplývají ze samotné podstaty zvyšování povědomí o značce.
Nemovitosti 5 – 10% p.a. Nemovitosti jsou obecně považovány za velmi dobrou investici, ale při jejich výběru je třeba mít na paměti základní ekonomické pravidlo: ceny se odvíjejí především od poptávky, tedy kdy a za co jsme ochotni své finanční prostředky do nemovitostí vkládat – kupní cena vždy odráží situaci na trhu. Většina ekonomů se shoduje v tom, že investice do nemovitostí bezpečně ochrání peníze před inflací.
Penzijní připojištění 3 – 5% p.a. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je forma spoření podporovaná státem, která umožňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Nevýhodou je, že vklady nejsou ze zákona pojištěny.
Podílové fondy 3 – 15% p.a. Při výběru podílových fondů by se investor měl řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu. Investor by měl vždy zvážit veškerá rizika, která může daná investice přinést – např. politické riziko, riziko nemožnosti repatriace kapitálu, měnové, kurzové či úrokové riziko, riziko snížené likvidity a další případná rizika.
Spekulace s doménami dle schopností Na účelovém zaregistrování internetové adresy úspěšného podniku se dají vydělat obrovské peníze. V posledních pár letech se vyskytlo mnoho způsobů, jak investovat své peníze a vydělávat. Velmi populární jsou tzv. spekulace s doménami, kdy si obchodník vytipuje volné domény se zajímavým jménem, o které by v budoucnu mohl být zájem. Tyto domény si nechá zaregistrovat a následně je prodá.
Spořící účty 3 – 4% p.a. Tato konta nabízejí banky a družstevní záložny a jejich vedení bývá většinou zdarma. Oproti běžným účtům mají spořicí účty jednu jasnou výhodu: vyšší úrokové sazby. Nevýhodou je nižší zhodnocení než u jiných investičních produktů.
Stavební spoření 3 – 6% p.a. Stavební spoření je jedním z nástrojů jednak slušného zhodnocení prostředků a také možností jednoho z nejdostupnějších úvěrů na bytové potřeby. Hlavní podstatou stavebního spoření je levný úvěr.
Termínované vklady 0,10 – 5% p.a. Termínovaný vklad je jednorázový vklad na bankovní účet, kde se po určitý čas (termín) úročí určitou sazbou. Oproti běžným účtům nejsou termínované vklady určeny pro běžný platební styk. Nelze na ně posílat peníze, ani z nich platit.
Vkladní knížky 0,10 – 3% p.a. Vkladní knížka je dokument evidující potvrzení peněžního ústavu o přijatém peněžním vkladu, výběru hotovosti, připsání úroku či jiné nepeněžní operaci. Vklady na vkladních knížkách jsou ze zákona pojištěny.
Založení firmy dle schopností Založení firmy je tou nejvýnosnější investicí, co můžete udělat, ovšem nejdůležitější je mít dobrý podnikatelský záměr.
Životní pojištění 3 – 6% p.a. Životní pojištění se dělí na kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění. Před uzavřením životního pojištění by si měl každý důkladně promyslet, co od něj čeká, na co má smysl se pojistit či jaká je optimální pojistná částka.
 
Vysvětlivky:
p.a.  - zkratka p. a. zkracuje latinská slova per annum, která lze přeložit jako ročně nebo za rok.

Rychlý kontakt

Proč investovat do diamantů

Investice do diamantů má minimální riziko - i v dobách krizí jsou diamanty považovány za jistou investici, kterou lze zúročit až 30% ročně, ve standardních případech 3 - 10%.
V každém případě můžete uplatnit odpočet DPH.
Elektronický katalog

Novinky

V přepočtu za téměř půl miliardy korun se v úterý v Ženevě vydražil vzácný růžový diamant,...