+420 226 004 130 info@twicz.cz

Certifikace diamantu

Úvodní stránka Investiční diamanty Články Co všechno musí obsahovat certifikát diamantu

CERTIFIKÁT MUSÍ OBSAHOVAT NÁZEV A ADRESU LABORATOŘE

Důležité je číslo certifikátu diamantu, na základě kterého je možné si daný certifikát vyhledat a ověřit na stránkách gemologické laboratoře, která certifikát vydala, a tak si prověřit jeho pravost. Dále je to datum vystavení certifikátu.

DETAILNÍ CERTIFIKÁT OBSAHUJE:

Popis diamantu (description) – v popisu se uvádí materiál a jeho původ. To znamená, zda se jedná o přírodní diamant nebo diamant syntetický. Certifikát pro syntetické diamanty se zpravidla liší i jinou barvou samotného certifikátu.

Tvar a brus diamantu (shape and cut) – tvar je vnější forma diamantu a brus je styl vybroušení neboli facetování diamantu. Například Round brilliant nebo Pear brilliant, kde Round a Pear je tvar diamantu a brilliant je styl brusu.

Hmotnost diamantu (carat weight) – hmotnost diamantu je udávána vždy v karátech – mezinárodně se užívá zkratky „ct“. Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa. Měření probíhá s přesností na tři desetinná místa, přičemž zaokrouhlení druhého desetinného místa nahoru je možné pouze v případě, že třetí desetinné místo je 9.

Barva diamantu (color grade) – uvádí se stupeň barvy z barevné stupnice od bezbarvý až po tónovaný. Přiřazení barvy se hodnotí dle master setu.

Čistota diamantu (clarity grade) – při určování čistoty se posuzuje velikost, počet, umístění a povaha vnitřních charakteristik. Ty se zaznamenávají na grafickou předlohu diamantu v certifikátu. Vnitřní charakteristiky, takzvané inkluze, jsou zakreslené červenou barvou. Na základě zjištění se ze stupnice přiřazuje diamantu stupeň čistoty.

Kvalita brusu diamantu (cut grade) – hodnocení kvality brusu se vztahuje k povrchovým úpravám diamantů, rozměrům a proporcím diamantu, a jak tyto faktory ovlivňují celkový vzhled diamantu. Jedná se o kombinaci a výsledné hodnocení jednotlivých proporcí, které jsou v certifikátu také zaznamenány. Uveďme některé z nich, a to například: velikost tabulky, výška a úhel koruny, hloubka pavilonu, tloušťka rundisty. Neplatí to však vždy. Kvalita brusu u diamantů tzv. fantazijních tvarů se hodnotí odlišně.

Leštění diamantu (polish) – hodnotí vnější charakteristiky a hladkost povrchu diamantu. Může se jednat například o charakteristiky vzniklé broušením, a to: pásové pukliny na rundistě (vousy), škrábance po leštění, stopy po leštění, nadbytečné facety apod. Hodnocení se provádí při 10násobném zvětšení.

Symetrie diamantu (symmetry) – hodnotí se symetrie facet a symetrie jednotlivých částí kamene. Fluorescence – asi 50 % všech diamantů vykazuje fluorescenci. Při osvětlení UV světlem vysílají tyto kameny světlomodré světlo (ve vzácných případech i světlo jiného zabarvení).

Laserové označení (laser inscription) – v certifikátu se také uvádí informace, jestli má diamant na rundistě laserem vyznačené číslo certifikátu.

Rychlý kontakt

Školení Jak INVESTOVAT DO DIAMANTŮ

Přemýšlíte o investici do diamantů, nebo jiných investičních komodit? Než se rozhodnete, stojí za to získat komplexní informace o tom, do jakého produktu je vhodné investovat v kontextu s cílovou investiční částkou. Zda vše uložit do jedné komodity, nebo rozložit do více typů a vytvořit si vlastní co nejlépší investiční portfolium. Na prezentaci také uvidíte jednotlivé produkty, jejich certifikáty a dozvíte se, na co si při dát při nákupu pozor. Prezentace není prodejní! Přihlásit se můžete pomocí formuláře.

Zjistit více

PROČ INVESTOVAT DO DIAMANTŮ

Důvodem proč investovat do diamantů je především ochrana investice před inflací. Silní investoři pak volí diamanty jako jednu z cest při diverzifikacii svého majetku a část z něj investují do nezničitelného a spolehlivého produktu - diamantu. Diamant je staletími prověřená investice, poptávka po diamantech nikdy neklesá, naopak, v době krizí se výrazně zvyšuje.

 

Zjistit více