+420 226 004 130 info@twicz.cz

4C POSUZOVÁNÍ DIAMANTŮ

Úvodní stránka Investiční diamanty Jak rozpoznat kvalitu diamantu - 4C

Hodnocení diamantů je postaveno na 4 hlavních parametrech, které mají svá přesná pravidla, která nastavila GIA (Gemological Institut of Amerika) v USA. V roce 1961 byla založena Mezinárodní organizace sdružující výrobce a prodejce drahých kamenů, šperků a perel CIBJO a později v roce 1976 založila oddělení pro certifikaci Vysoká rada pro diamanty HDR. Tyto instituce dohlíží na správné certifikace a obchodování s diamanty.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO HODNOCENÍ DIAMANTŮ

Při hodnocení diamantů se posuzují čtyři základní parametry diamantů. Brus (cut), váha (carat), čistota (clarity) a barva (color). Tyto parametry se označují jako 4C a určují kvalitu a cenu diamantu.

4C posuzování kvality diamantu

CUT - BRUS DIAMANTU

Cut je název pro brus diamantu. Diamant je kámen, který dokonale pracuje s odrazy světla. Aby se jeho efekt zvýšil, je potřeba jej vybrousit do požadovaného tvaru. Existuje několik tipů brusu, z nichž nejčastější je briliantový brus. Ten je založen na optických výpočtech, které zvyšují optickou krásu kamene jejímž výsledkem je brilance a disperze. Briliantový brus má kulatý obrys a skládá se z koruny a pavilonu.

Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání daného kamene s ideálními proporcemi a symetrií, matematicky vypočítaného modelu. Všechny nepraidelnosti jsou definovány jako vady brusu. Odchylky od ideálního modelu jsou označeny v kvalitě brusu na stupnici - excelent, ideal cut, very good, good, fair a poor.

diamant, cut, brus

CARAT - HMOTNOST DIAMANTU

Carat představuje hmotnost diamantu. Hmotnost diamantu je udávána vždy v karátech - mezinárodně se užívá zkratky „ct“. Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa. Měření probíhá s přesností na tři desetinná místa, přičemž zaokrouhlení druhého desetinného místa nahoru je možné pouze v případě, že třetí desetinné místo je 9.

1 ct = 200 mg = 0,2 g

Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky.

Odhadovaná hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 x výška x 0,0061

Jednotka karát pochází ze středověkých tržišť, kde se jako váhová jednotka pro obchodování s drahými kameny, resp. pro jejich vyvažování, používaly plody svatojánského chleba. Semena svatojánského chleba mají unikátní vlastnost - všechna váží stejně. Anglický název chlebovníku je carob, od tohoto slova vznikl název carat = karát.

CLARITY - ČISTOTA DIAMANTU

Čistota diamantu je dána počtem cizorodých látek obsažených v pozorovaném kamene. Tyto nehomogenity mohou být vnitřní charakteristiky - nazývají se inkluze (tmavý „uhlík“, bílý „led“, praskliny, atd.), které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Dále to mohou být vnější charakteristiky (škrábance, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež vznikly opracováním, nebo je nebylo možné opracováním diamantu odstranit.

Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty posuzování diamantu. Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným zvětšením.

diamant, čistota diamantů, barevná stupnice čistoty diamantů

COLOR - BARVA DIAMANTU

Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě, se nejčastěji po vybroušení nacházejí v barvách od bílé po žlutou. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy. Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem.

 

Rychlý kontakt

Školení Jak INVESTOVAT DO DIAMANTŮ

Přemýšlíte o investici do diamantů, nebo jiných investičních komodit? Než se rozhodnete, stojí za to získat komplexní informace o tom, do jakého produktu je vhodné investovat v kontextu s cílovou investiční částkou. Zda vše uložit do jedné komodity, nebo rozložit do více typů a vytvořit si vlastní co nejlépší investiční portfolium. Na prezentaci také uvidíte jednotlivé produkty, jejich certifikáty a dozvíte se, na co si při dát při nákupu pozor. Prezentace není prodejní! Přihlásit se můžete pomocí formuláře.

Zjistit více

PROČ INVESTOVAT DO DIAMANTŮ

Důvodem proč investovat do diamantů je především ochrana investice před inflací. Silní investoři pak volí diamanty jako jednu z cest při diverzifikacii svého majetku a část z něj investují do nezničitelného a spolehlivého produktu - diamantu. Diamant je staletími prověřená investice, poptávka po diamantech nikdy neklesá, naopak, v době krizí se výrazně zvyšuje.

 

Zjistit více